Σχετικά με το πνεύμα των λέξεων

Σχετικά με το πνεύμα των λέξεων

Στην Αγία Γραφή είναι γραμμένο: «Εν αρχή ην ο Λόγος. Όλα τα πράγματα έγιναν από το Λόγο». Αυτό αναφέρεται στη δράση του Πνεύματος των Λέξεων. Θα ξεκινήσω εξηγώντας το βασικό νόημα αυτής της έκφρασης.

Ο λόγος, φυσικά, καταρτίζεται και προφέρεται από τη δράση της φωνής, της γλώσσας, των χειλιών και της κάτω γνάθου, αλλά η αφετηρία αυτής της κίνησης είναι, χωρίς αμφιβολία, η σκέψη, η οποία εκδηλώνεται με λόγια. Η σκέψη είναι η εκδήλωση της βούλησης. Ας υποθέσουμε ότι σε κάποιον άνθρωπο γεννάται μια θέληση να κάνει κάτι. Για να το εκφράσει με λόγια, η σκέψη μπαίνει σε δράση. Φυσικά, στη δράση της σκέψης συμβαίνει η διάκριση του σωστού και του λάθους, του καλού και του κακού, της επιτυχίας και της αποτυχίας, κλπ.. Όλα αυτά στο σύνολο τους είναι αυτό που ονομάζεται νοημοσύνη και η εκδήλωσή τους είναι το Πνεύμα των Λέξεων. Η υλοποίηση του Πνεύματος των Λέξεων είναι η πράξη.

Με βάση αυτή την αρχή, δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι υπάρχουν τρία επίπεδα: σκέψη, λόγος και πνεύμα της δράσης. Έτσι, η σκέψη συνδέεται με τον Πνευματικό Κόσμο, το Πνεύμα των Λέξεων στον Κόσμο του Πνεύματος του Λόγου και η Πράξη με τον Υλικό Κόσμο. Δηλαδή, το Πνεύμα των Λέξεων βρίσκεται μεταξύ του αόρατου και της εκδήλωσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στη σκέψη και τη δράση. Μπορείτε έτσι να καταλάβετε πόσο σημαντικό ρόλο έχει.

Το Πνεύμα των Λέξεων είναι σαν μια μαριονέτα και η εκδήλωση της Ψυχής ή του Πνεύματος είναι στο έλεος της.

Να νευριάζουμε τους ανθρώπους ή να τους κάνουμε να γελούν, να τους ανησυχούμε ή να τους καθησυχάζουμε, να τους στενοχωρούμε ή να φτιάχνουμε το κέφι τους, να τους προκαλούμε σύγκρουση ή ειρήνη, την επιτυχία ή την αποτυχία, τα πάντα εξαρτώνται από το Πνεύμα των Λέξεων. Να το χρησιμοποιούμε ελαφρά τη καρδία, είναι πολύ επικίνδυνο.

Από την άλλη πλευρά, απλά το να χειριζόμαστε επιδέξια το Πνεύμα των Λέξεων δεν θα ήταν τίποτα περισσότερο από μια απλή τεχνική. Το άτομο αυτό θα έμοιαζε με ένα χιουμορίστα ή σχολιαστή. Αν στη βάση του Πνεύματος των Λέξεων δεν υπάρχει ισχύς για την εκδήλωση μιας μεγάλης δύναμης, δεν θα υπάρχει κανένα νόημα. Αλλά υπάρχουν δυνάμεις καλοήθεις και κακοήθεις. Δηλαδή, το Πνεύμα των Κακοηθών Λέξεων δημιουργεί αμαρτήματα, και το Πνεύμα των Καλοηθών Λέξεων δημιουργεί αρετές.

Έτσι, ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να χρησιμοποιεί το Πνεύμα των Καλοηθών Λέξεων. Φυσικά, το κλειδί είναι το «Μακότο», το οποίο προέρχεται από τον Θεό.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος από το να αναγνωρίσει την ύπαρξη του Θεού. Αν το άτομο δεν είναι θρήσκος, δεν θα μπορέσει να εκφράσει το αληθινό Μακότο, και έτσι δεν θα εκδηλωθεί η καλοήθης δύναμη του Πνεύματος των Λέξεων.

 

Μέισου-Σάμα, το 1950

 

You may also like