Φυσική Γεωργία

Φυσική Γεωργία

Φυσική Γεωργία

Η Φυσική Γεωργία (βιοκαλλιέργεια) είχε ως  πρωτοπόρο τον δάσκαλο Μοκίτι Οκάντα (Μέισου-Σάμα) (1882-1955) και προτάθηκε σαν εναλλακτική λύση στα προβλήματα που δημιουργούσε η συμβατική γεωργία.

Αναλύοντας τις μεθόδους της συμβατικής γεωργίας, ο Μοκίτι Οκάντα εκδήλωσε μεγάλη ανησυχία για την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Σαν λύση πρότεινε μία μέθοδο που θα προστάτευε το περιβάλλον και την υγεία μας.

Η χρήση των λιπασμάτων άρχισε από τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο, εποχή που η έλλειψη τροφών έκανε αναγκαία μια μεγάλη και γρήγορη αγροτική ανάπτυξη, κάτι που, δυστυχώς, δημιούργησε και πολλά προβλήματα στο περιβάλλον.

Από τη χρήση των χημικών ουσιών στο έδαφος επηρεάζεται ο φυσικός κύκλος και προκαλείται βιολογική ανισορροπία, αφού καταστρέφονται οι μικροοργανισμοί που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη των φυτών, τα οποία γίνονται «εξαρτημένα» από τις χημικές ουσίες.

Οι κίνδυνοι

Ο Μοκίτι Οκάντα μας προειδοποίησε για τους κινδύνους και για την ανάγκη μιας προσεκτικής ανάλυσης για τα «καλά αποτελέσματα» που οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα είχαν με την ανάλογη χρήση αυτών των χημικών ουσιών, που φέρνουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα και προκαλούν, μακροχρόνια, πολλά προβλήματα στο οικοσύστημα.

Παρατηρητής της Μεγάλης Φύσης ο Μοκίτι Οκάντα δημιούργησε, στη δεκαετία του ’30, μια φυσική μέθοδο καλλιέργειας με σκοπό την επαναφορά της αγνότητας του εδάφους και των αγροτικών προϊόντων καθώς και την προστασία της βιολογικής ισορροπίας. Αυτή η μέθοδος σεβόμενη το περιβάλλον, προστατεύει επίσης και την ποιότητα των υδάτινων πόρων και συμβάλλει στην ανύψωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου.

Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί την έμφυτη δύναμη του εδάφους, αυξάνοντας την ποιότητά του, κάτι πολύ βασικό για να έχουμε καλές παραγωγές. Βάση αυτής της θεωρίας, η γονιμότητα του εδάφους εξαρτάται από την ενδυνάμωση της φυσικής του ενέργειας. Για να το επιτύχουμε αυτό, αρκεί να μετατρέψουμε το έδαφος σε ένα έδαφος αγνό και καθαρό. Αντίθετα από τη συμβατική και την οργανική γεωργία (που χρησιμοποιεί κοπριά), η μέθοδος της Φυσικής Γεωργίας χρησιμοποιεί φυτικά λιπάσματα που διατηρούν την αγνότητα του εδάφους και ανακυκλώνουν τις θρεπτικές ουσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των φυτών.

Εκτός των θετικών αποτελεσμάτων στην υγεία και την οικολογία, η φυσική καλλιέργεια έχει ξεκάθαρες επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Οι τελευταίες κρίσεις που δημιουργήθηκαν από την αλόγιστη χρήση της συμβατικής καλλιέργειας, με τα «συμπτώματά» της, όπως οι «τρελές αγελάδες» και τα «σουπερβακτηρίδια», έχουν προκαλέσει την αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων. Ειδικά στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου επλήγησαν περισσότερο από αυτά τα «συμπτώματα», οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν κάνει σημαντική πρόοδο.

Εκτός από την οικονομική ανάπτυξη που επιφέρει η Φυσική Γεωργία, έχει και κοινωνικές διαστάσεις, εφόσον ενδυναμώνει τους μικρούς πυρήνες της οικογενειακής γεωργίας, που τόσο πολλά χτυπήματα δοκίμασε από την εξουσία των μεγάλων παραγωγών. Αυτή η αδυναμία των μικρών παραγωγών οδήγησε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, με τα γνωστά προβλήματα που ακολούθησαν.

Η Φυσική Γεωργία

Η Φυσική Γεωργία συμβάλει έτσι στη σύλληψη μιας καινούριας αντίληψης που θα χαρακτηρίσει την αρχή του νέου μας αιώνα: Υπεύθυνη κατανάλωση / Ευσυνείδητη κατανάλωση. Γνωρίζοντας τη σημασία μιας αγροτικής ανάπτυξης, που θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, το Ίδρυμα Μοκίτι Οκάντα συντηρεί ένα Επιστημονικό Κέντρο Έρευνας. Εκεί αναπτύσσεται η μέθοδος της Φυσικής Γεωργίας και όπου πραγματοποιούνται έρευνες για την αποκατάσταση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόσφατα, ίδρυσε έναν οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων, το Ίδρυμα Μοκίτι Οκάντα συνεργάζεται με εταιρίες (δημόσιες και ιδιωτικές), κυβερνήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και απλούς πολίτες που έχουν ευαισθητοποιηθεί και έχουν τη διάθεση να εργασθούν και να ενισχύσουν αυτές τις προσπάθειες για μια ολοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυξη.