Ο Θεός και το Φως Του είναι μέσα μας

Ο Θεός και το Φως Του είναι μέσα μας

Ο Θεός και το Φως Του είναι μέσα μας

«Ο Μέισου-Σάμα μας έδωσε τη γνώση για τη συγχώρεση του Θεού μέσα από τη «Μετάβαση από την Εποχή της Νύχτας στην Εποχή της Ημέρας». Αυτή η μετάβαση ήδη ολοκληρώθηκε. Ο Θεός ήδη πραγματοποίησε τη μετάβαση και μας συγχώρεσε όλους, χωρίς εξαίρεση, και επέστρεψε όλα τα πράγματα στο δοξασμένο Παράδεισο. Πόσο ευλογημένοι είμαστε που παρότι Τον εγκαταλείψαμε, μάθαμε για τη μετάβαση και τη θεία συγχώρεση!»  

 

Πρέπει να γνωρίσετε την αλήθεια!

Το αληθινό Θεϊκό Φως

είναι το Φως που ο Θεός, ο Κύριος, ο Πατέρας μας, εκπέμπει.

 

          «Ο Θεός και το Φως Του είναι μέσα μας. Το αληθινό Φως του Θεού είναι παντού. Η ψυχή, ο νους και το υλικό και πνευματικό μας σώμα λάμπουν έντονα με αυτό το αληθινό Φως. Συνεπώς, είμαστε παιδιά του Φωτός του Θεού.

          Ο Μέισου-Σάμα δήλωσε ότι «Ο Θεός είναι Φως, και όπου υπάρχει Φως, η ειρήνη, η ευτυχία και η χαρά είναι άφθονες… Εσείς που επιθυμείτε Φως και ευημερία, ελάτε!» Ο Μέισου-Σάμα θέλει να καταλάβουμε ότι καταγόμαστε αρχικά από τον Θεό, από τον Παράδεισο της πηγής του Φωτός και ότι εκεί πρέπει να επιστρέψουμε. Όλα τα πράγματα προέρχονται από τον Θεό και προορίζονται να επιστρέψουν σε Αυτόν. Και εμείς καταγόμαστε από τον Θεό και σε Αυτόν προοριζόμαστε να επιστρέψουμε.»

«Στην Αρχή ήταν ο Λόγος»

          Ο Μέισου-Σάμα μας δίδαξε ότι «το πνεύμα του λόγου είναι ο Θεός». Ο Θεός είναι η αρχή όλων των λέξεων. Οι λέξεις ανήκουν στον Θεό. Αυτός ο Θεός, στον οποίο όλες οι λέξεις Του ανήκουν, είναι μέσα στον καθέναν από εσάς. Όλες οι λέξεις του Θεού είναι μέσα σας.

          Η Θεϊκή Θέληση είναι χαραγμένη σε κάθε λέξη που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες. Υπάρχει μόνο μια Θεϊκή Θέληση, που είναι να γίνουμε Μεσσίες – Παιδιά Του, μέσα από τη δική Του συγχώρεσή, τη δική Του σωτηρία και με το να γεννηθούμε ξανά.

Κιόσου-Σάμα 23/12/2016

You may also like