Ομιλίες Κιόσου-Σάμα 2005-2016

Ομιλίες Κιόσου-Σάμα 2005-2016

Ποιος είναι ο Κιόσου-Σάμα και τι αντιπροσωπεύει

Ο Κιόσου-Σάμα είναι ο Πνευματικός Ηγέτης της Παγκόσμιας Μεσσιανικής Εκκλησίας. Εμπνέεται από τον Μέισου-Σάμα και διαδίδει τις Διδασκαλίες Του, μέσα από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνει τη θέση του Μέισου-Σάμα.

Όταν ο Μέισου-Σάμα ζούσε, αυτός ήταν ο πρώτος Κιόσου-Σάμα. Μετά, άφησε ως δεύτερο Κιόσου-Σάμα τη σύζυγό του, που τον ακολουθούσε σε όλη την πνευματική του πορεία. Αργότερα ανέλαβε η μια από της κόρες του και σήμερα ο Κιόσου-Σάμα είναι ο εγγονός του, γιος από το πρώτο παιδί του Μέισου-Σάμα.

Ο κάθε Κιόσου-Σάμα, στην εποχή του, μας καθοδηγεί και προσπαθεί να υλοποιήσει τις Διδασκαλίες του Μέισου-Σάμα, δίνοντας συνέχεια στο όραμά του, δηλαδή, στη δημιουργία του Επίγειου Παράδεισου, που παίρνει μορφή μέσα από τα διάφορα Ιερά Εδάφη που ολοκληρώνονται σε όλο τον πλανήτη, μοντέλα ενός ιδανικού κόσμου. Η θέληση του Μέισου-Σάμα αντικατοπτρίζεται στην καρδιά του Κιόσου-Σάμα και αυτός με τη σειρά του, μελετάει τις Διδασκαλίες του Μέισου-Σάμα και μας καθοδηγεί.

Για να μπορέσει η Παγκόσμια Μεσσιανική Εκκλησία να τηρεί τις Διδασκαλίες του Μέισου-Σάμα, να διασφαλίζει τα Ιερά Εδάφη και να πραγματοποιεί ομαλά τις δραστηριότητες και την πρόνοια του Θεϊκού Έργου πάνω στη Γη, χρειάζεται ένα κέντρο. Αυτή είναι η πνευματική θέση του Κιόσου, θέση που ενοποιεί όλες τις δραστηριότητες του Θεϊκού Έργου.  

Σε αυτό το βιβλίο θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ομιλίες του από το 2005 έως το 2016.

 

Καλή ανάγνωση! 

Ομιλίες του Κιόσου-Σάμα 2005-2016 

 

 

You may also like