Επίσκεψη του δάσκαλου Κέιζο Μιούρα

Επίσκεψη του δάσκαλου Κέιζο Μιούρα

Επίσκεψη του δάσκαλου Κέιζο Μιούρα

Ο Δάσκαλος Κέιζο Μιούρα, διευθυντής του Διεθνούς Τμήματος του Κέντρου Τζορέι στην Ιαπωνία, επισκέφτηκε το νέο Κέντρο Τζορέι στην Αθήνα, όπου είχε συνάντηση με το Δ.Σ. και άλλα μέλη του Κέντρου. Έγινε απονομή Οχικάρι σε νέα μέλη και επίσης μια πολύ ωραία παρουσίαση με power point όπου έδειξε τη διάδοση του Τζορέι σε 96 χώρες στις οποίες σήμερα υπάρχουν μέλη και Κέντρα Τζορέι.

imag2235 visit-mioura4 imag2236

 

You may also like