Παγκόσμια ειρήνη (Ποίημα του Μέισου-Σάμα)

Παγκόσμια ειρήνη

Παγκόσμια ειρήνη

Να απεχθάνεσαι τη σύγκρουση
και να αγαπάς την ειρήνη.
Αυτό είναι το πνεύμα της
Μεγάλης Αρμονίας
που ο Θεός δημιούργησε.

Στην Ιερή Εποχή του Μιρόκου,
οι χώρες θα έχουν μια σχέση
τόσο καλή μεταξύ τους,
που θα φαίνονται σαν
να είναι μία μόνο χώρα.

Πόσο άδειος είναι ο άνθρωπος
που του αρέσουν οι φιλονικίες!
Έχει ακόμα απομεινάρια βαρβαρότητας.

You may also like